W. Pothuizen in Vol Bedrijf in De Groene Venen

W. Pothuizen in De Groene Venen

Redactioneel stuk over W. Pothuizen Bouw BV deze week in de krant De Groene Venen onder de rubriek; “In Vol Bedrijf”;

Aannemingsbedrijf W. Pothuizen Bouw Vinkeveen

Een enthousiast team met veel ervaring

Toen Wouter Pothuizen in 2006 zijn eigen bouwbedrijf startte had hij al een lange carrière in de bouwsector achter de rug. In combinatie met de opleiding die Wouter in Hilversum volgde werkte Wouter 4 dagen bij Bouwbedrijf de Haan in Vinkeveen. Vervolgens leerde hij ook een deel over interieurbouw bij W.J. van Rijn in Waverveen om tenslotte terecht te komen bij bouwbedrijf Mulckhuyse in Vinkeveen. Allemaal bedrijven met hun eigen specifieke orderportefeuille. “Ik heb overal met heel veel plezier gewerkt en er zijn nog steeds goede collegiale contacten. Ik heb er veel geleerd. Vandaar dat ik het toen aandurfde om voor mezelf te beginnen. En dat is goed uitgepakt.”

Tekst: PIET van BUUL

Wouter is met zijn eenmansbedrijf begonnen met het kleine werk. Verbouwingen, kleine nieuwbouw en interieurbouw. “In feite pakte ik alles op dat anderen lieten liggen. Na verloop van tijd kreeg ik het steeds drukker en kwamen er personeelsleden bij. We werken nu met een team van acht man. Allemaal vakmensen met hart voor hun werk. Ik mag dan wel de baas zijn, maar ik behandel mijn mensen precies zoals ik zelf behandeld wil worden. We vormen een hecht team waar iedereen de ruimte krijgt om zijn werk naar eigen inzicht te doen. En die aanpak werkt. Dat merk je aan het enthousiasme waarmee gewerkt wordt. Het zijn allemaal collega’s die het leveren van kwaliteit op de eerste plaats stellen. Geen mensen die beginnen met uitgebreid koffie drinken en ’s middags om drie uur weer vertrekken, maar die willen dat het werk op de afgesproken manier wordt uitgevoerd. Dat is de kracht van ons bedrijf en ik ben er van overtuigd dat dat ook zo overkomt bij de klanten.”

De orderportefeuille

De activiteiten van het bedrijf richten zich in grote lijnen op een drietal segmenten. Ongeveer een derde van de orderportefeuille bestaat uit werk voor particulieren. “Dat is kleinschalige nieuwbouw, aan- of uitbouw en verbouwingen. We bouwen tuinhuisjes en serres, we installeren keukens en bouwen badkamers en we doen interieurbouw.” De particuliere opdrachtgevers vindt het bedrijf voornamelijk in de regio van het Groene Hart. Een tweede belangrijke tak van het bedrijf is het renovatie en restauratiewerk. “Dat speelt zich voornamelijk af in Amsterdam, waar we historische en monumentale panden renoveren. Dat is erg specialistisch werk en het is ook heel leuk om te doen. We hebben aan Donkereind een goed geoutilleerde werkplaats met moderne machines.” En dan is er nog het werk voor nutsbedrijven. Het werkterrein hiervoor strekt zich uit over een groot deel van het land. “Van Amersfoort tot Rotterdam worden we ingeschakeld wanneer er bijvoorbeeld een verbouwing aan een trafohuisje van een energiemaatschappij gedaan moet worden. Daarbij gaat het trouwens niet alleen over het werk aan het gebouw, maar moeten we vaak ook allerlei grondwerk rondom doen voor het leggen van kabels of voor het toegankelijk maken van dat gebouw.”

De stikstofuitstoot

Een deel van de bouwsector heeft te maken met de maatregelen die genomen worden om de stikstofuitstoot te beperken. Dat betekent dat veel bouwprojecten stilliggen of vertraging oplopen. Wouter kent het probleem. “Ook wij hebben wel met allerlei milieueisen te maken, maar de landelijke discussie over het stilleggen van projecten en de strengere eisen die gesteld worden gelden toch vooral voor de grote aannemers die met grote projecten werken. Dat is een andere sector dan waar wij mee bezig zijn. Wij werken op veel kleinere schaal. Bovendien gelden die maatregelen voornamelijk voor die projecten die vlakbij Natura2000 gebieden liggen.”

Een beetje wennen

De sterke groei van het bedrijf heeft ook de nodige consequenties voor Wouter zelf. “Ik ben een ondernemer die zijn medewerkers de nodige ruimte wil bieden om hun werk te doen. Het zijn tenslotte allemaal vaklieden die weten waar ze mee bezig zijn. Dat betekent dat ik niet elk uur van de dag op het werk moet zijn om ze op hun vingers te kijken. Naast die vakmensen in de bouw wordt ik inmiddels ook ondersteund op administratief gebied. Ik onderhoud de contacten met de klanten en doe al het voorbereidende werk tot de jongens er mee aan de slag kunnen. Ik merk dat ik nog wel moeite heb om het over te dragen in plaats van zelf aan de slag te gaan. Dat is nog wel een beetje wennen. Maar ik weet dat de uitvoering bij ons team in goede handen is.”

Aannemingsbedrijf W. Pothuizen Bouw BV is gevestigd aan Donkereind 2D in Vinkeveen. Voor meer informatie kan men terecht op de pas vernieuwde website www.wpothuizen.nl. Via de site kan men ook contact opnemen. Mailen kan ook naar info@wpothuizen.nl.